Phần mềm gia phả dành cho các thành viên trong dòng họ

Phần mềm gia phả là ứng dụng trên điện thoại di động giúp cho các thành viên trong dòng họ. Ứng dụng sẽ là sợi dây gắn kết gia đình, dòng tộc.

Viết phần mềm gia phả

Viết phần mềm gia phả

Viết phần mềm gia phả

Gia phả là tài sản quý báu nhất của dòng họ. Cuốn gia phả chỉ được người trưởng họ cất giữ, giữ gìn cẩn thận. Có nhiều người sẽ không được biết hết các mối quan hệ trong họ hàng dòng tộc. Vì vậy, việc cho ra đời phần mềm gia phả sẽ giúp bạn nhận biết các mối quan hệ.

Với phần mềm này, chúng tôi sẽ tạo cho bạn 1 cây gia phả. Trên đó sẽ có thông tin về tên tuổi, địa chỉ, mối quan hệ với bạn. Bạn có thể tự thêm, sửa xóa những thông tin của gia đình mình, xem được thông tin của gia đình khác trong dòng họ.

Với ứng dụng gia phả, công ty TPC software mong muốn sẽ giúp lưu giữ truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Hãy liên lạc với chúng tôi để biết thêm thông tin.

0986.983.766