Ứng dụng gia phả miễn phí dành cho các thành viên trong gia tộc

Ứng dụng gia phả miễn phí của công ty TPC software chính là sợi dây giúp gắn kết các thành viên trong cùng một gia tộc.

Viết ứng dụng gia phả miễn phí

Việt Nam là đất nước trọng truyền thống. Chúng ta có rất nhiều truyền thống tốt đẹp cần được giữ gìn. Nhất là trong hoàn cảnh đất nước đang có sự giao lưu, tiếp biến văn hóa như hiện nay. Việc giữ gìn bản sắc văn hóa lại càng cần được coi trọng. Trong văn hóa Việt Nam, gia đình luôn là điều thiêng liêng và đáng trân trọng. Hơn nữa, tôn ti trật tự trọng gia đình là điều rất quan trọng với mỗi thành viên.

viết ứng dụng gia phả miễn phí

ứng dụng gia phả miễn phí

Cuốn gia phả được coi là một bảo vật của mỗi dòng họ. Vì trong đó có ghi tên tuổi, địa chỉ, năm sinh năm mất, cùng những thông tin quan trọng nhất của cuộc đời mỗi người trong dòng họ. Gia phả chính là cái cốt, cái hồn của cả một dòng họ. Vì vậy, nó vô cùng quan trọng. Và không phải ai cũng được nhìn thấy cuốn gia phả. Các mối quan hệ trong dòng tộc cũng ít người biết hết.

ứng dụng gia phả sẽ giúp vừa giữ được nét truyền thống. Mọi người đều có thể biết đến nguồn gốc, mối quan hệ trong gia đình của mọi người.

Công ty TPC software sẽ là địa chỉ đáng tin cậy của mọi người.

Số điện thoại liên hệ: 0986 983 766

 

0986.983.766